Begeleiding

In Zee met HB biedt verschillende vormen van begeleiding, namelijk

 • GelukkigHB groepen
 • Individuele begeleiding
 • Oudercursus Hoogbegaafd Thuis

Een GelukkigHB groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden. 

In GelukkigHB groepen worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen. 

In september 2018 gaan er GelukkigHB groepen voor verschillende leeftijden van start.

Individuele begeleiding

Wanneer je als hoogbegaafd kind problemen ervaart door hoogbegaafdheid, kan het prettig en helpend zijn om uitleg te krijgen over je ontwikkeling. Soms zijn dan enkele individuele begeleidingen voldoende om meer grip te krijgen op jezelf en je omgeving. In een begeleiding kunnen kinderen leren hoe beter of anders om te gaan met  hoogbegaafdheid. Veel hoogbegaafde kinderen gaan na een of twee keer psycho- educatie heel anders naar zichzelf en de wereld kijken en krijgen een meer positieve beleving.

Oudercursus Hoogbegaafd Thuis

De oudercursus Hoogbegaafd Thuis is bedoeld voor ouders van hoogbegaafde kinderen in de basisschool leeftijd. In 5 bijeenkomsten van 2 uur worden de hieronder beschreven onderwerpen behandeld. In deze cursus krijgen ouders veel wetenschappelijk onderbouwde informatie verweven met praktische toepassingen hiervan. Ervaringen uitwisselen staat in het kader van de cursusstof en als ondersteuning of discussie materiaal. In combinatie met de praktische coaching is de cursus tevens een middel tot zelfreflectie en visie ontwikkeling.

 • basiskennis hoogbegaafdheid
 • acceptatie
 • ontwikkeling hb-kind
 • communicatie met je kind
 • anders zijn
 • mindset
 • discussies
 • Dabrowski
 • ruimte voor eigen onderwerpen en vragen

Je kunt je het hele jaar opgeven voor de oudercursus. Bij voldoende aanmeldingen gaan we van start.

Op dit moment wordt de oudercursus gegeven op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00.
Data: 12 februari, 26 februari, 12 maart, 2 april, 16 april 2019.