Home

Welkom bij In Zee met HB – coaching en begeleiding aan (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en hun ouders.

Bij In Zee met HB kun je terecht voor advies en begeleiding van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en hun ouders.

Op deze site vind je informatie over hoogbegaafdheid, begeleiding in peer-groepen en  andere vormen van begeleiding die In Zee met HB biedt in Breda en omgeving.

Wil je je kind aanmelden voor een In Zee met HB peer-groep? Neem contact met me op, dan plannen we een kennismakingsgesprek.

Op 28 mei 2022 gaat er een nieuwe groep van start, voor kinderen van ongeveer 10 jaar. Hiervoor kun je je nog aanmelden.

Voor de ouderbegeleiding kun je het hele jaar door aanmelden. Bij voldoende aanmeldingen starten we weer een nieuwe cursus.

Open Inloopochtend

Iedere laatste woensdagochtend van de maand houd ik tussen 11.00 en 12.00 open inloopochtend in de praktijk, Speelhuislaan 173 te Breda. Als je vragen hebt over hoogbegaafdheid, als je benieuwd bent naar de peer-groepen of een andere vorm van begeleiding, als je een kijkje wilt nemen in de praktijk… de koffie en thee staan voor je klaar. Ik ontmoet je graag.

Natuurlijk kun je ook altijd een afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking.

Begeleiding

In Zee met HB biedt verschillende vormen van begeleiding, namelijk

 • In Zee met HB peer-groepen
 • Individuele begeleiding
 • Ouderbegleiding gebaseerd op de cursus Hoogbegaafd Thuis

In een peer-groep bij In Zee met HB kunnen hoogbegaafde kinderen elkaar ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden. 

In de groepen worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen. 

Individuele begeleiding

Wanneer je als hoogbegaafd kind problemen ervaart door hoogbegaafdheid, kan het prettig en helpend zijn om uitleg te krijgen over je ontwikkeling. Soms zijn dan enkele individuele begeleidingen voldoende om meer grip te krijgen op jezelf en je omgeving. In een begeleiding kunnen kinderen leren hoe beter of anders om te gaan met  hoogbegaafdheid. Veel hoogbegaafde kinderen gaan na een of twee keer psycho- educatie heel anders naar zichzelf en de wereld kijken en krijgen een meer positieve beleving.

Ouderbegeleiding

Opvoeders van hoogbegaafde kinderen staan vaak voor bijzondere dilemma’s en taken. In de ouderbegeleiding bij In Zee met HB nemen we deze onder de loep. In 5 bijeenkomsten onderzoek je met een klein groepje ouders de intensiteit van het opvoeden van je hoogbegaafde kind. Je krijgt wetenschappelijk onderbouwde informatie, verweven met  praktische toepassingen voor thuis, gebaseerd op de oudercursus Hoogbegaafd Thuis. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke aandacht en uitwisselen van ervaringen. Tussen de bijeenkomsten zit steeds 2 weken, zodat er tijd is om de opgedane inzichten thuis toe te passen.

We werken met een klein groepje deelnemers, er is dan ook veel ruimte voor persoonlijke aandacht en voor het uitwisselen van ervaring. Naast de praktische coaching is de cursus een middel tot zelfreflectie, visie-ontwikkeling en groei.

Aan bod komt onder andere:

 • basiskennis hoogbegaafdheid
 • acceptatie
 • ontwikkeling hb-kind
 • communicatie met je kind
 • anders zijn
 • mindset
 • discussies
 • Dabrowski
 • ruimte voor eigen onderwerpen en vragen

Je kunt je het hele jaar door opgeven voor ouderbegeleiding.
Bij voldoende aanmeldingen gaan we van start.

In Zee met HB peer-groepen

In een peer-groep voor hoogbegaafde kinderen wordt een omgeving gecreëerd waarin zij zich naast intellectueel ook sociaal, emotioneel en creatief volwaardig kunnen ontwikkelen. Vanuit deze basis kunnen de kinderen relaties aangaan met andere hoogbegaafde kinderen en ontstaan er kansen om te leren hun kwaliteiten te durven gebruiken. Thuis, op school en in de maatschappij.

Je kunnen spiegelen aan ontwikkelingsgelijken (peers) is noodzakelijk om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen en een blijvend gevoel van eigenwaarde. Te weten dat je gezien en begrepen wordt zorgt ervoor dat je jezelf kunt zijn en dat je op jouw eigen unieke manier mag (op)groeien.

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo en op zijn of haar eigen wijze. Dit gegeven neem ik als leidraad. Als begeleider zorg ik voor een veilige sfeer. Ik sluit ik aan bij de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind en nog specifieker bij die van de unieke persoon voor mij. Ik maak hierbij gebruik van mijn kennis over hoogbegaafdheid en van mijn gevoeligheid. Voorafgaand aan deelname aan de groep hebben we een intake gesprek met ouder(s) en kind.

De bijeenkomsten verlopen volgens een vaste structuur. We doen activiteiten waarbij we onderzoekend en creatief bezig zijn. Samen, en/of zelf. De kinderen worden gestimuleerd om zelf keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Ook is er ruimte voor spel en beweging, en voor het oefenen van lichaamsbewustzijn. Meestal wordt er veel lachen, humor doet een hoop! Het kan er ook heel serieus aan toe gaan, of heel fanatiek. Niet zelden ontstaan spontaan heerlijke filosofische – of zelfs kwetsbare persoonlijke gesprekken.

In mijn groepen zitten maximaal 6 deelnemers.

Tussentijds telefonisch- of mailcontact is inbegrepen in de begeleiding.

Na de periode van lockdown zijn we weer voorzichtig aan het starten met de groepen! Normaliter beslaan de peer-groep trajecten een periode van 10 tot 15 bijeenkomsten, waarin de groep echt een proces kan meemaken.

Op 28 mei 2022 gaat er een groep voor de leeftijd 9-11 jaar van start, een traject van 8 zaterdag ochtenden, met mogelijke verlenging na de zomervakantie.

peer-groep voor kinderen rond de leeftijd van 10 jaar.
8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur op zaterdagochtend 10.00-12.00, op 28 mei, 4, 11, 18, 25 juni & 2, 9 en 16 juli.

Twijfel je over deelname gezien de leeftijd van je kind, neem dan gerust contact met me op.

Intake procedure / toelating tot de peer-groepen van In Zee met HB

 • Aanmelding telefonisch of via e-mail
 • Het intakegesprek is gratis als tot plaatsing wordt overgegaan.
 • Besluit tot plaatsing en start

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als een toelatingseis. In Zee met HB hanteert daarom geen strikte grens van IQ score 130 als norm voor hoogbegaafdheid. Ik neem bij ieder kind een intake af waarbij ik naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luister naar het verhaal dat ouders me vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

Een IQ is niet uit te drukken in 1 getal en er kan dus feitelijk geen strikte grens getrokken worden bij een IQ score 130. Een IQ score hoger dan 130 is zeker een indicatie voor een hoge intelligentie. Wordt er een lagere IQ score gemeten dan betekent dat niet dat er geen sprake van een hoge intelligentie is. Naast testgerelateerde aspecten zijn er ook tal van andere factoren die de hoogte van een testuitslag kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan vermoeidheid, ziekte, faalangst, perfectionisme, de aanwezigheid van reflexen of motorische problemen.

GelukkigHB 

Mijn peer-groepen zijn gevormd naar het concept van GelukkigHB in Zwolle, waar ik mijn opleiding tot GelukkigHB begeleider heb gevolgd.

Het team van bij GelukkigHB opgeleidde begeleiders is uitgegroeid tot een landelijk netwerk, waarin vanuit diverse invalshoeken en disciplines meegedacht kan worden. In Zee met HB heeft regelmatig intervisies met collega’s uit dit netwerk.

Blog

Niks veranderd

Vind je dat hij veranderd is, vroeg ze toen ze haar zoon kwam ophalen bij een GelukkigHB groep. De zoon in kwestie staat naast me en even weet ik niet wat ik moet zeggen. Dan vertel ik haar waar ik het zojuist met hem over had, namelijk dat ik verandering zag in de werken die …

Contact

Neem voor advies, het maken van een afspraak of het plannen van een
intake gesprek vrijblijvend contact met me op.

e-mail: inzeemethb@gmail.com
telefoon: 06 29354508