Home

Welkom bij In Zee met HB – coaching en begeleiding aan (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en hun ouders.

Bij In Zee met HB kun je terecht voor advies en begeleiding van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en hun ouders.

Op deze site vind je informatie over hoogbegaafdheid, GelukkigHB groepen en  andere vormen van begeleiding die In Zee met HB biedt in Breda en omgeving.

Wil je je kind aanmelden voor een GelukkigHB groep? In september 2020 gaan er weer nieuwe groepen van start! Neem contact met me op, dan plannen we een intakegesprek.

Voor de oudercursus kun je het hele jaar door aanmelden. Bij voldoende aanmeldingen starten we weer een nieuwe cursus.

Open Inloopochtend

Iedere laatste vrijdagochtend van de maand houd ik tussen 9.30 en 11.30 open inloopochtend in de praktijk, Keizerstraat 106 te Breda. Wees welkom en loop binnen bij In Zee met HB. Als je vragen hebt over hoogbegaafdheid, als je benieuwd bent of een GelukkigHB groep iets is voor je kind, of een andere vorm van begeleiding, als je een kijkje wilt nemen in de praktijk… de koffie en thee staan voor je klaar, ik ontmoet je graag.

Volgende data: 28 augustus, 25 september.

In juli is er geen open inloopochtend. Maar je kunt me natuurlijk altijd mailen of bellen voor informatie of advies, of een vrijblijvende kennismaking!

Begeleiding

In Zee met HB biedt verschillende vormen van begeleiding, namelijk

 • GelukkigHB groepen
 • Individuele begeleiding
 • Oudercursus Hoogbegaafd Thuis

Een GelukkigHB groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden. 

In GelukkigHB groepen worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen. 

Eind februari gaan er weer nieuwe GelukkigHB groepen voor verschillende leeftijden van start.

Individuele begeleiding

Wanneer je als hoogbegaafd kind problemen ervaart door hoogbegaafdheid, kan het prettig en helpend zijn om uitleg te krijgen over je ontwikkeling. Soms zijn dan enkele individuele begeleidingen voldoende om meer grip te krijgen op jezelf en je omgeving. In een begeleiding kunnen kinderen leren hoe beter of anders om te gaan met  hoogbegaafdheid. Veel hoogbegaafde kinderen gaan na een of twee keer psycho- educatie heel anders naar zichzelf en de wereld kijken en krijgen een meer positieve beleving.

Oudercursus Hoogbegaafd Thuis

Opvoeders van hoogbegaafde kinderen staan vaak
voor bijzondere dilemma’s en taken.
De oudercursus Hoogbegaafd Thuis geeft inzichten in en tips over de opvoeding van je hoogbegaafde kind.
In deze cursus krijg je wetenschappelijk onderbouwde informatie, verweven met praktische toepassingen.

De cursus Hoogbegaafd Thuis is bedoeld voor ouders/opvoeders van hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd.
We werken met een klein groepje deelnemers, er is dan ook veel ruimte voor persoonlijke aandacht en voor het uitwisselen van ervaring. Naast de praktische coaching is de cursus een middel tot zelfreflectie, visie-ontwikkeling en groei.

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur. Je ontvangt bij de start van de cursus een cursusmap. Elke bijeenkomst wordt deze aangevuld met verdere informatie. Tussen de bijeenkomsten zit een aantal weken tijd, zodat er ruimte is om opgedane kennis thuis in te zetten

Aan bod komt onder andere:

 • basiskennis hoogbegaafdheid
 • acceptatie
 • ontwikkeling hb-kind
 • communicatie met je kind
 • anders zijn
 • mindset
 • discussies
 • Dabrowski
 • ruimte voor eigen onderwerpen en vragen

Je kunt je het hele jaar opgeven voor de oudercursus.
Bij voldoende aanmeldingen gaan we van start.

Dag en datum in overleg.

GelukkigHB groepen

Een GelukkigHB groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

In GelukkigHB groepen worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen.

Als GelukkigHB begeleider is het mijn taak om veilige omstandigheden te creëren zodat kinderen het proces durven aangaan. Dit vraagt van mij dat ik weet en aanvoel hoe de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind eruit ziet en nog specifieker van het individu voor mij. Door mij hierop te richten ben ik in staat het kind te helpen met het hervinden van zijn passie en doel.

In mijn GelukkigHB groepen zitten maximaal 6 kinderen.  Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo en op zijn of haar eigen wijze. Ieder kind leert  anders en heeft eigen doelen. Als GelukkigHB begeleider neem ik dit als leidraad, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past. De bijeenkomsten verlopen volgens een vaste structuur. De kinderen werken zowel aan zelfgekozen projecten als aan groepsprojecten. Er is ruimte voor spel, voor beweging, voor humor en creativiteit maar ook voor de behoefte om bij te komen en stil te zijn. Kortom, je kunt helemaal jezelf zijn.

Ouders en GelukkigHB begeleiders functioneren altijd als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden.

In september 2020 gaan er weer nieuwe groepen van start! Je kunt je nu aanmelden, telefonisch of via e-mail

 • Tienergroep 10-14 jaar (groep 7 – eerste jaren VO)
  Ongeveer eens in de 2 weken op zaterdagmiddag van 15.00-17.00.
  7 Bijeenkomsten.
 • 5-9 jaar groep.
  10 Bijeenkomsten van 7 kwartier op een doordeweekse middag of zaterdagochtend, in de periode september tot en met december.

Intake procedure / toelating tot de GelukkigHB groepen van In Zee met HB

 • Aanmelding telefonisch of via e-mail
 • Het intakegesprek is gratis als tot plaatsing wordt overgegaan.
 • Besluit tot plaatsing en start

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als een toelatingseis. In Zee met HB hanteert daarom geen strikte grens van IQ score 130 als norm voor hoogbegaafdheid. Ik neem bij ieder kind een intake af waarbij ik naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luister naar het verhaal dat ouders me vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

Een IQ is niet uit te drukken in 1 getal en er kan dus feitelijk geen strikte grens getrokken worden bij een IQ score 130. Een IQ score hoger dan 130 is zeker een indicatie voor een hoge intelligentie. Wordt er een lagere IQ score gemeten dan betekent dat niet dat er geen sprake van een hoge intelligentie is. Naast testgerelateerde aspecten zijn er ook tal van andere factoren die de hoogte van een testuitslag kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan vermoeidheid, ziekte, faalangst, perfectionisme, de aanwezigheid van reflexen of motorische problemen.

GelukkigHB – The Original.

GelukkigHB groepen zijn bedacht en ontwikkeld door Rineke Derksen en Martin Snijders van GelukkigHB in Zwolle. Omdat zij steeds meer aanmeldingen kregen voor de groepen, ook van ver buiten hun regio, besloten zij om zelf GelukkigHB begeleiders op te leiden. Hierdoor is een sterk landelijk netwerk ontstaan van licentiehouders die in hun eigen praktijk en in hun eigen regio GelukkigHB groepen begeleiden. Je herkent ze aan het logo

Kwaliteitsbewaking

In GelukkigHB groepen hebben de begeleiders een gedegen wetenschappelijke kennis van hoogbegaafdheid en veel praktijkervaring in het werken met hoogbegaafde kinderen. GelukkigHB begeleiders volgen 4 supervisie bijeenkomsten per jaar, waarin zowel de persoonlijke ontwikkeling als de verdieping van kennis centraal staan. Daarnaast is er 2 keer per jaar een gezamenlijke teamdag waar vergroten en verdiepen van kennis op het programma staat.

Binnen het team van GelukkigHB begeleiders zijn verschillende disciplines aanwezig, waardoor vanuit diverse invalshoeken meegedacht kan worden. Iedereen is zich bewust van eigen mogelijkheden en grenzen en zal doorverwijzen waar nodig.

Het groeiende team van GelukkigHB begeleiders bestaat uit oa de volgende disciplines: psycholoog, orthopedagoog, leerkracht, jeugdhulpverlener, diëtist, gordontrainer, maatschappelijk werker, ib-er, INPP therapeut, specialist leerproblemen, kindercoach, rots&water trainer. Je vindt ze hier

Blog

Niks veranderd

Vind je dat hij veranderd is, vroeg ze toen ze haar zoon kwam ophalen bij een GelukkigHB groep. De zoon in kwestie staat naast me en even weet ik niet wat ik moet zeggen. Dan vertel ik haar waar ik het zojuist met hem over had, namelijk dat ik verandering zag in de werken die …

Contact

Neem voor advies, het maken van een afspraak of het plannen van een
intake gesprek vrijblijvend contact met me op.

e-mail: inzeemethb@gmail.com
telefoon: 06 29354508