GelukkigHB groepen

Een GelukkigHB groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

In GelukkigHB groepen worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen.

Als GelukkigHB begeleider is het mijn taak om veilige omstandigheden te creëren zodat kinderen het proces durven aangaan. Dit vraagt van mij dat ik weet en aanvoel hoe de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind eruit ziet en nog specifieker van het individu voor mij. Door mij hierop te richten ben ik in staat het kind te helpen met het hervinden van zijn passie en doel.

In mijn GelukkigHB groepen zitten maximaal 6 kinderen.  Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo en op zijn of haar eigen wijze. Ieder kind leert  anders en heeft eigen doelen. Als GelukkigHB begeleider neem ik dit als leidraad, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past. De bijeenkomsten verlopen volgens een vaste structuur. De kinderen werken zowel aan zelfgekozen projecten als aan groepsprojecten. Er is ruimte voor spel, voor beweging, voor humor en creativiteit maar ook voor de behoefte om bij te komen en stil te zijn. Kortom, je kunt helemaal jezelf zijn.

Ouders en GelukkigHB begeleiders functioneren altijd als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden.

In september 2020 gaan er weer nieuwe groepen van start! Je kunt je nu aanmelden, telefonisch of via e-mail

 • Tienergroep 10-14 jaar (groep 7 – eerste jaren VO)
  Ongeveer eens in de 2 weken op zaterdagmiddag van 15.00-17.00.
  7 Bijeenkomsten.
 • 5-9 jaar groep.
  10 Bijeenkomsten van 7 kwartier op een doordeweekse middag of zaterdagochtend, in de periode september tot en met december.

Intake procedure / toelating tot de GelukkigHB groepen van In Zee met HB

 • Aanmelding telefonisch of via e-mail
 • Het intakegesprek is gratis als tot plaatsing wordt overgegaan.
 • Besluit tot plaatsing en start

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als een toelatingseis. In Zee met HB hanteert daarom geen strikte grens van IQ score 130 als norm voor hoogbegaafdheid. Ik neem bij ieder kind een intake af waarbij ik naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luister naar het verhaal dat ouders me vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

Een IQ is niet uit te drukken in 1 getal en er kan dus feitelijk geen strikte grens getrokken worden bij een IQ score 130. Een IQ score hoger dan 130 is zeker een indicatie voor een hoge intelligentie. Wordt er een lagere IQ score gemeten dan betekent dat niet dat er geen sprake van een hoge intelligentie is. Naast testgerelateerde aspecten zijn er ook tal van andere factoren die de hoogte van een testuitslag kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan vermoeidheid, ziekte, faalangst, perfectionisme, de aanwezigheid van reflexen of motorische problemen.

GelukkigHB – The Original.

GelukkigHB groepen zijn bedacht en ontwikkeld door Rineke Derksen en Martin Snijders van GelukkigHB in Zwolle. Omdat zij steeds meer aanmeldingen kregen voor de groepen, ook van ver buiten hun regio, besloten zij om zelf GelukkigHB begeleiders op te leiden. Hierdoor is een sterk landelijk netwerk ontstaan van licentiehouders die in hun eigen praktijk en in hun eigen regio GelukkigHB groepen begeleiden. Je herkent ze aan het logo

Kwaliteitsbewaking

In GelukkigHB groepen hebben de begeleiders een gedegen wetenschappelijke kennis van hoogbegaafdheid en veel praktijkervaring in het werken met hoogbegaafde kinderen. GelukkigHB begeleiders volgen 4 supervisie bijeenkomsten per jaar, waarin zowel de persoonlijke ontwikkeling als de verdieping van kennis centraal staan. Daarnaast is er 2 keer per jaar een gezamenlijke teamdag waar vergroten en verdiepen van kennis op het programma staat.

Binnen het team van GelukkigHB begeleiders zijn verschillende disciplines aanwezig, waardoor vanuit diverse invalshoeken meegedacht kan worden. Iedereen is zich bewust van eigen mogelijkheden en grenzen en zal doorverwijzen waar nodig.

Het groeiende team van GelukkigHB begeleiders bestaat uit oa de volgende disciplines: psycholoog, orthopedagoog, leerkracht, jeugdhulpverlener, diëtist, gordontrainer, maatschappelijk werker, ib-er, INPP therapeut, specialist leerproblemen, kindercoach, rots&water trainer. Je vindt ze hier