In Zee met HB peer-groepen

In een peer-groep voor hoogbegaafde kinderen wordt een omgeving gecreëerd waarin zij zich naast intellectueel ook sociaal, emotioneel en creatief volwaardig kunnen ontwikkelen. Vanuit deze basis kunnen de kinderen relaties aangaan met andere hoogbegaafde kinderen en ontstaan er kansen om te leren hun kwaliteiten te durven gebruiken. Thuis, op school en in de maatschappij.

Je kunnen spiegelen aan ontwikkelingsgelijken (peers) is noodzakelijk om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen en een blijvend gevoel van eigenwaarde. Te weten dat je gezien en begrepen wordt zorgt ervoor dat je jezelf kunt zijn en dat je op jouw eigen unieke manier mag (op)groeien.

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo en op zijn of haar eigen wijze. Dit gegeven neem ik als leidraad. Als begeleider zorg ik voor een veilige sfeer. Ik sluit ik aan bij de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind en nog specifieker bij die van de unieke persoon voor mij. Ik maak hierbij gebruik van mijn kennis over hoogbegaafdheid en van mijn gevoeligheid. Voorafgaand aan deelname aan de groep hebben we een intake gesprek met ouder(s) en kind.

De bijeenkomsten verlopen volgens een vaste structuur. We doen activiteiten waarbij we onderzoekend en creatief bezig zijn. Samen, en/of zelf. De kinderen worden gestimuleerd om zelf keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Ook is er ruimte voor spel en beweging, en voor het oefenen van lichaamsbewustzijn. Meestal wordt er veel gelachen, humor doet een hoop! Het kan er ook heel serieus aan toe gaan, of heel fanatiek. Niet zelden ontstaan spontaan heerlijke filosofische – of zelfs kwetsbare persoonlijke gesprekken.

In mijn groepen zitten maximaal 6 deelnemers.

Tussentijds telefonisch- of mailcontact is inbegrepen in de begeleiding.

Binnenkort start er op de maandagmiddag 15.15-17.15 weer een peer-groep voor kinderen in de basisschool leeftijd. Meld je nu aan!
Data:
11, 18, 25 maart,
8, 15 april,
6, 13, 27 mei,
3, 10, 17, 24 juni 2024.

Intake procedure / toelating tot de peer-groepen van In Zee met HB

  • Aanmelding telefonisch of via e-mail
  • Het intakegesprek is gratis als tot plaatsing wordt overgegaan.
  • Besluit tot plaatsing en start

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als een toelatingseis. In Zee met HB hanteert daarom geen strikte grens van IQ score 130 als norm voor hoogbegaafdheid. Ik neem bij ieder kind een intake af waarbij ik naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luister naar het verhaal dat ouders me vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

Een IQ is niet uit te drukken in 1 getal en er kan dus feitelijk geen strikte grens getrokken worden bij een IQ score 130. Een IQ score hoger dan 130 is zeker een indicatie voor een hoge intelligentie. Wordt er een lagere IQ score gemeten dan betekent dat niet dat er geen sprake van een hoge intelligentie is. Naast testgerelateerde aspecten zijn er ook tal van andere factoren die de hoogte van een testuitslag kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan vermoeidheid, ziekte, faalangst, perfectionisme, de aanwezigheid van reflexen of motorische problemen.

GelukkigHB 

Mijn peer-groepen zijn gevormd naar het concept van GelukkigHB in Zwolle, waar ik mijn opleiding tot GelukkigHB begeleider heb gevolgd.

Het team van bij GelukkigHB opgeleidde begeleiders is uitgegroeid tot een landelijk netwerk, waarin vanuit diverse invalshoeken en disciplines meegedacht kan worden. In Zee met HB heeft regelmatig intervisies met collega’s uit dit netwerk.