Begeleiding

In Zee met HB biedt verschillende vormen van begeleiding, namelijk

 • GelukkigHB groepen
 • Individuele begeleiding
 • Oudercursus Hoogbegaafd Thuis

Een GelukkigHB groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden. 

In GelukkigHB groepen worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen. 

Eind februari gaan er weer nieuwe GelukkigHB groepen voor verschillende leeftijden van start.

Individuele begeleiding

Wanneer je als hoogbegaafd kind problemen ervaart door hoogbegaafdheid, kan het prettig en helpend zijn om uitleg te krijgen over je ontwikkeling. Soms zijn dan enkele individuele begeleidingen voldoende om meer grip te krijgen op jezelf en je omgeving. In een begeleiding kunnen kinderen leren hoe beter of anders om te gaan met  hoogbegaafdheid. Veel hoogbegaafde kinderen gaan na een of twee keer psycho- educatie heel anders naar zichzelf en de wereld kijken en krijgen een meer positieve beleving.

Oudercursus Hoogbegaafd Thuis

Opvoeders van hoogbegaafde kinderen staan vaak
voor bijzondere dilemma’s en taken.
De oudercursus Hoogbegaafd Thuis geeft inzichten in en tips over de opvoeding van je hoogbegaafde kind.
In deze cursus krijg je wetenschappelijk onderbouwde informatie, verweven met praktische toepassingen.

De cursus Hoogbegaafd Thuis is bedoeld voor ouders/opvoeders van hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd.
We werken met een klein groepje deelnemers, er is dan ook veel ruimte voor persoonlijke aandacht en voor het uitwisselen van ervaring. Naast de praktische coaching is de cursus een middel tot zelfreflectie, visie-ontwikkeling en groei.

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur. Je ontvangt bij de start van de cursus een cursusmap. Elke bijeenkomst wordt deze aangevuld met verdere informatie. Tussen de bijeenkomsten zit een aantal weken tijd, zodat er ruimte is om opgedane kennis thuis in te zetten

Aan bod komt onder andere:

 • basiskennis hoogbegaafdheid
 • acceptatie
 • ontwikkeling hb-kind
 • communicatie met je kind
 • anders zijn
 • mindset
 • discussies
 • Dabrowski
 • ruimte voor eigen onderwerpen en vragen

Je kunt je het hele jaar opgeven voor de oudercursus.
Bij voldoende aanmeldingen gaan we van start.

Dag en datum in overleg.