Begeleiding

In Zee met HB biedt verschillende vormen van begeleiding, namelijk

 • In Zee met HB peer-groepen
 • Individuele begeleiding
 • Ouderbegleiding gebaseerd op de cursus Hoogbegaafd Thuis

In een peer-groep bij In Zee met HB kunnen hoogbegaafde kinderen elkaar ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden. 

In de groepen worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen. 

Op 11 maart 2024 start er een nieuwe peergroep voor kinderen in de basisschool leeftijd.

Individuele begeleiding / HB verkenningen
Wanneer je als hoogbegaafd kind problemen ervaart door hoogbegaafdheid, kan het prettig en helpend zijn om uitleg te krijgen over je ontwikkeling. Soms zijn dan enkele individuele begeleidingen voldoende om meer grip te krijgen op jezelf en je omgeving. In een begeleiding kunnen kinderen leren hoe beter of anders om te gaan met  hoogbegaafdheid. Veel hoogbegaafde kinderen gaan na een of twee keer psycho- educatie heel anders naar zichzelf en de wereld kijken en krijgen een meer positieve beleving. Ook voor volwassenen!

Opschudgesprekken
Soms wil je als ouder of als hoogbegaafde (jong)volwassene gewoon even een (coaching)gesprek. Geen lang traject of gegraaf in het verleden, maar een warme sparringsessie met humor en uitdaging waarin je even lekker ‘opgeschud’ wordt. Altijd met nazorg en zonodig een vervolg gesprek.

Ouderbegeleiding
Opvoeders van hoogbegaafde kinderen staan vaak voor bijzondere dilemma’s en taken. In de ouderbegeleiding bij In Zee met HB nemen we deze onder de loep. In 5 bijeenkomsten onderzoek je met een klein groepje ouders de intensiteit van het opvoeden van je hoogbegaafde kind. Je krijgt wetenschappelijk onderbouwde informatie, verweven met  praktische toepassingen voor thuis, gebaseerd op de oudercursus Hoogbegaafd Thuis. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke aandacht en uitwisselen van ervaringen. Tussen de bijeenkomsten zit steeds 2 weken, zodat er tijd is om de opgedane inzichten thuis toe te passen.

We werken met een klein groepje deelnemers, er is dan ook veel ruimte voor persoonlijke aandacht en voor het uitwisselen van ervaring. Naast de praktische coaching is de cursus een middel tot zelfreflectie, visie-ontwikkeling en groei.

Aan bod komt onder andere:

 • basiskennis hoogbegaafdheid
 • acceptatie
 • ontwikkeling hb-kind
 • communicatie met je kind
 • anders zijn
 • mindset
 • discussies
 • Dabrowski
 • ruimte voor eigen onderwerpen en vragen

Je kunt je het hele jaar door opgeven voor ouderbegeleiding.
Bij voldoende aanmeldingen gaan we van start.